Monthly Archives: septiembre 2014

ASESORAMENTO FAMILIAR

Cun asesoramento continuado á familia e obxectivos de traballo individualizados adaptados ás necesidades.


TERAPIAS A DOMICILIO

Prestamos atención psicolóxica, psicopedagóxica, logopédica a domicilio durante todo o ano.


ACTIVIDADES TERAPÉUTICAS E DE LECER

Estamos facendo as matrículas de musicoterapia, atención temperá, cociña, psicomotricidade e xogos…