Diversidade funcional

Aceptamos o cambio da denominación de discapacidade por diversidade funcional xa que entendemos que esta nova expresión explica en termos positivos o que lle sucede aos nosos fillos e fillas.”

libro

Diversidade funcional é o término alternativo ao de discapacidade que comeza a utilizarse en España, por iniciativa dos propios afectados, no Foro de Vida Independente, en xaneiro de 2005.

Con este término preténdese substituír outros de semántica pexorativa como discapacidade e minusvalía. Proponse un cambio cara a unha terminoloxía non negativa, non rehabilitadora, sobre a diversidade funcional.

A xustificación académica do término pódese atopar o libro O Modelo da Diversidade de Agustina Palacios e Javier Romañach, 2007, ISBN: 978-84-964-7440.