Programa de ocio e tempo de lecer

As familias temos unha responsabilidade ineludible na educación e formación dos nosos fillos e fillas e o lecer forma parte dese proceso, en virtude do cal fórmase a personalidade. A familia é un axente socializador, é dicir, unha institución importante para que os nosos fillos e fillas aprendan a coñecer o medio no que viven e a integrarse nel.

predeportivas2

Algunhas das actividades de lecer que se realizaron dende a Asociación son:

  • Xogos predeportivos.

  • Actividades de lecer en piscina.

  • Participación de actividades de lecer en familia (Comidas, día da familia, reunións en datas sinaladas como o Antroido ou o Nadal…)

  • Asistencia a concertos ou outros eventos culturais.

  • Saídas de lecer (á boleira, minigolf, xantares e merendas…)