Programa de musicoterapia

A música como fenómeno universal, compartido por todas as culturas e presente en todas as épocas, supón un instrumento inclusivo naquelas persoas con diversidade funcional.

A sensibilidade musical é un trazo innato que implica numerosas rexións cerebrais na percepción dos estímulos musicais e a súa elaboración nas emocións que provoca. Á vez a música é integradora en todos os seus aspectos: engloba todos os sentidos, aúna corpo e mente, e fusiona o interior da persoa coa súa contorna.musica

Por iso é a música un instrumento idóneo para proporcionar un ambiente rico e controlado en estímulos, aportando unha experiencia sensorial que favorece o desenvolvemento emocional, psíquico, fisiológico e social equilibrado.

Se este é un obxectivo fundamental para o desenvolvemento completo de toda persoa, o é máis para aquelas que presentan unha evolución que se desmarca do habitual. Para fortalecer os seus potencialidades e suplir as posibles carencias a música é un instrumento que motiva e dinamiza, creando un ambiente de seguridade e confianza que posibilita o desenvolvemento persoal completo e pleno.